Zaloguj lub zarejestruj się
Skarbnice wiedzy o UO
Hit Counter
Today: 49 Unique Hits: 12,838
Wieści

Akcja informacyjna

Fenris a posted Sat at 12:55

Przyjaciele

MoonGate w nowej odsłonie uruchomiony został w ubiegłe wakacje. Możemy zatem napisać, iż - przy uwzględnieniu prac przygotowawczych - już od niemal roku stanowi miejsce rozgrywki dla polskich fanów Ultimy Online. Przez ten czas, udało się usunąć niemal wszystkie stwierdzone w okodowaniu serwera błędy, dostosować reguły gry do Waszych preferencji oraz wdrożyć szereg kolejnych systemów  obowiązujących w najnowszej edycji gry włącznie w trenowaniem zwierząt. Był to czas intensywnej pracy, która przyniosła nam niemało satysfakcji oraz nowego doświadczenia w zarządzaniu projektami masowych gier wieloosobowych.

Z całą stanowczością stwierdzić mogę, iż obecne reguły i możliwości dane Graczom w świecie MoonGate są najbardziej  rozbudowane spośród wszystkich dotychczasowych edycji serwera, a zasady społecznościowe przyjazne nawet bardziej niż te obowiązujące na legendarnej pierwszej edycji shardu (opartej jeszcze na POL).

Skoro zatem wymienione wyżej, jakże ważne prace zostały ukończone a do dyspozycji mamy gotowy, wspaniały i rozbudowany świat funkcjonujący na profesjonalnym sprzęcie w dedykowanej serwerowni, powinniśmy skupić się teraz  na szerszej akcji promocyjnej, informującej fanów i obecnych /byłych graczy UO rozproszonych po całym świecie, iż bramy MoonGate czekają na nich otworem.

Liczymy w tym miejscu również i na Wasze wsparcie prosząc o przekazanie informacji o naszym wspólnym projekcie wśród znajomych , przyjaciół i osób skupionych w społecznościach do których należycie. Będzie nam niezmiernie miło, przywitać ich w naszych progach :)

Uprzejmie informuję o implementacji w dniu dzisiejszym pakietu aktualizacji serwera UO obejmującego następujące poprawki  okodowania:

- młode postacie (ze statusem young), po śmierci w obrębie startowej lokacji New Haven teleportowane będą wyłącznie do znajdującego się w tym mieście uzdrowiciela (tym samym nie będą już one przenoszone poza strefę wyspy).
W przypadku kontynentów Tokuno, Malas i Ilshenar - młode postacie po śmierci teleportowane będą - jak dotychczas - do jednego z losowych miejskich uzdrowicieli w obrębie tych kontynentów.
W przypadku kontynentów TerMur oraz Felucca, młode postacie nie będą teleportowane, a tym samym będą musiały poszukiwać wędrownych uzdrowicieli na własną rękę.

Ponadto:
- dokonano korekty okodowania zdolności Cold Wind jak również potencjału stworów korzystających z niej;
- wdrożono kolejny pakiet poprawek do systemu Pet Trainingu;
- jacobs pickaxe posiadać będzie teraz status blesses - zgodnie z EA/OSI;
- wdrożono porawkę parametrów nekromantycznego spellbooka Ossian Grimoire - zgodnie z OSI/EA;
- przemodelowano okodowanie mechaniki logowania na serwer co w efekcie przyśpieszy połączenie z nim;
- leczenie bandażami będzie od teraz możliwe również w stosunku do stworów Despise;
- zdolność animal lore wyświetlać będzie od teraz w poprawny sposób parametry regeneracji - również w przypadku klienta gry Enhanced 3D;
- zwierzęta zdobywać będą od teraz mogły umiejętności powyżej całkowitego pułapu (sumy) umiejętności;
- przywoływane stwory wykorzystywać będą teraz poprawne ilości slotów kontrolnych;
- usunięto możliwość połowów na głębokich wodach w obrębie kontynentu TerMur - zgodnie z EA/OSI;
- potwory, które posiadają naturalną zdolność zatruwania, będą zachowywały owe zdolności także po oswojeniu;
- przypisano zdolności Armour Pierce różnym stworzeniom, które zostało pomyłkowo pominięte;
- pieśni barda nie będą już oznaczały statusem kryminalisty autora dobroczynnego efektu, jak również nie będę przenosiły efektu na cele, których wsparcie nadałoby status kryminalisty;
- stwory posiadające umiejętność spellweavingu otrzymają teraz naturalny, tajemny krąg, zapewniający dodatkowe punkty siły za każde 20 umiejętności Spellweaving;
- wdrożono korekty do mechanizmu wyburzania domów w konsekwencji czego domy tego rodzaju nie będą pozostawiały błędnych wpisów w okodowaniu postaci;
- zaimplementowano mechanizmy ograniczające ładowanie niektórych elementów w okolicznych dla postaci strefach co powinno ograniczyć ewentualne opóźnienia na terenach zasiedlonych lub bogatych w architekturę (np. w obrębie Luny);
- rzucenie czaru Flying obłożone zostało dodatkowym, 2 sekundowym opóźnieniem- zgodnie z EA/OSI;
- czar Mirror Image nie będzie mógł teraz zostać rzucony w tracie lotu;
- postacie/stwory nie będą mogły wchodzić w ukrycie w trakcie lotu, ponadto w trakcie lotu (przemieszczania się) rzucenie szeregu czarów nie będzie skuteczne - wzorem OSI/EA 
- metodykę spawnu krakenów, sea serpentów oraz deep sea serpentów jak również tereny objęte ich występowaniem i loot specjalny krakena dostosowano do EA/OSI.

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym na serwer UO trafił fix eliminujący przypadki opóźnień klienta gry. Tym samym, nie powinien Was już dręczyć problem w tym zakresie :) W razie wystąpienia kolejnych podobnych sytuacji - prosimy o kontakt.

Uprzejmie informujemy, iż jeszcze w dniu dzisiejszym - tj. 08 04.2018 r - pomiędzy 10:15 a 10:30 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
Zaimplementowano obsługę najnowszych wersji gry UO (wersja 3D - 4.0.63.2, wersja 2D - 7.0.63.2). Prosimy o aktualizację UO na Waszych komputerach do tej wersji poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).

Dodatkowo:
- wdrożono poprawkę eliminującą błąd ograniczający możność nauki zdolności u NPC po ostatniej aktualizacji;
- skorygowano parametry potencjału summona Rising Colossusa oraz Skree i Kepetcha;
- w świecie gry pojawi się nowy stwór - Lifestealer - http://www.uoguide.com/Lifestealer
- whispering nie będzie już umożliwiał przekroczenie przez petów parametrów zdolności ponad dopuszczalne limity;
- maksymalny możliwy poziom punktowy i level zdolności poisioning u stamowanych petów dostosowano do reguł EA/OSI;
- efekt czaru gate travel uzupełniono o dodatkowe 1 sekundowe opóżnienie efektu - zgodnie z obecnymi regułami EA/OSI
- wprowadzono poprawkę eliminującą wyświetlanie wyposażenia domów graczy przy ich przebudowie. Ogranicza to wystepowanie ewentualnych opóźnień podczas tego procesu.

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy czwartek - tj. 05.04.2018 r - pomiędzy 23:30 a 24:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- wdrożono System Szkolenia Towarzyszy (pet training system) - zgodnie z regułami EA/OSI, szczegóły pod adresem http://www.uoguide.com/Pet_Training ;
- w związku z wdrożeniem Systemu Szkolenia Towarzyszy dokonano modyfikacji okodowania szeregu NPC, wdrożono questy związane z systemem, zmodyfikowano mechanikę i AI znacznej części stworów , w tym tych podlegających tamowaniu;
- summony maga Blade Spirit oraz Energy Vortex nie będą już dłużej usłabiane (wyłączono dla nich ujemny siege weak);
- uaktywniono III Erę Treaures of Tokuno - szczegóły pod adresem http://www.uoguide.com/Treasures_of_Tokuno ;
- ceny produktów oferowanych przez NPC obniżono do stawek standardowych serwerów EA/OSI (zniesiono ceny x3);
- kupcy NPC oferować będą ponownie surowce niedostepne wcześniej w sklepach (sztaby, deski, pale drewna, skóry, tkanina, wełna, bawełna, pióra, bełty, strzały);
- skorygowano okodowanie odpowiedzialne za wyświetlanie aktywnych czarów na hotbar w wersji Enhanced gry;
- włączono blokadę możliwości tworzenia kont o nazwach zawierajacych spację (na stworzone konta o takich nazwach - w wyniku błędu z tym związanego -  nie można było się zalogować klientem 3D, albowiem na EA/OSI tworzenie kont ze spacją w nazwie nie jest możliwe i blokowane m.in poprzez klienta gry);
- uaktualniono mechanikę Rikktora, Slashera, Stygian Dragona, Gnaw, Bake Kitsune oraz Crimson i Platinum Dragona w konsekwencji czego bedą one korzystały teraz z bardziej zaawansowanej formuły zachowań/zdolności - zgodnej z EA/OSI;
- wdrożono pełną mechanikę działania Sphynxa (m.in w zakresie bonusów) - patrz link http://www.uoguide.com/Sphynx ;
- skorygowano okodowanie szeregu czarów mistycznych dla wersji Enhanced - m.in. czaru Bombard, Cleansing Wind, Eagle Strike, Nether Bolt, Nether Cyclone, Purge Magic, Sleep, Plague;
- usunięto błąd skutkujący zmianą lokacji przedmiotów w torbie graczy - w przypadku wskrzeszenia po śmierci (dot wersji Enhanced);
- wdrożono poprawki do okodowania systemu dotacji Vesper Muzeum oraz Moonglow Royal ZOO; 
- przemodelowano mechanikę niektórych rodzajów AI dla NPC, m.in. Necro, Mage, Mystic, Paladin i Spellweaving, w konsekwencji czego stwory korzystające z tych AI mogą być teraz bardziej wymagajacym przeciwnikiem;
- okodowanie flask of oil zostało dostosowane do aktualnej mechaniki UO;
- skorygowano okodowanie okien wyświetlanych w niektórych questach oraz mechanice odnowionych dungeonów;
- ze świata gry usunięto Ice Hound - jako stwory nie istniejące w aktualnych zasadach UO;
- bazową wytrzymałość artefaktu Brightblade ustawiono na 255 zgodnie z EA/OSI;
- usunięto błąd skutkujący brakiem możliwości sfinalizowania poszukiwań niektórych map skarbów;
- dostosowano do reguł EA/OSI ilosc rudy możliwej do zdobycia na tzw metalicznych elementalach (Agapite, Bronze, Copper, Verite, Valorite, Dull Copper, Golden, Shadow Iron);
- loot możliwy do zdobycia w lokacji Shame Cave Trolls został dostosowany do reguł EA/OSI - patrz http://www.uoguide.com/Cave_Troll ;
- ilość złota możliwa do zdobycia na Anlorvaglem (cashbug) została zredykowana do standardowych ustawień;
- usunięto kilka błędów w mechanice craftingu tailora - w zakresie produktów dedykowanych dla gargulców;
- skorygowano okodowanie niektórych czarów ofensywnych poprzez wyeliminowanie możliwości szybkiego powtarzania i stackowania zadawanych przez nie obrażeń;
- usunięto ujawnione błędy w okodowaniu mechaniki BOD tailora;
- usunięto błąd skutkujący blokadą możliwości wyjścią z instancji duszków graczy w strefach objetych champion spawnem;
- wyeliminowno exploit polegający na wielokrotnym przyznawaniu graczom przystępującym do Systemu VvV startowych 2.000 srebra przy wychodzeniu i ponownym dołączeniu do niego;
- zmodyfikowano okodowanie zbroi skórzanych gargulców w konsekwencji czego dostosowano do EA/OSI metodykę nadawania tym przedmiotom własciwych parametrów ochronnych;
- skorygowano okodowanie Void Pool w zakresie niepoprawnego wyświetlania Context Menu względem EA/OSI;
- usunięto błąd skutkujący brakiem możliwości zaznaczenia niektórych przedmiotów w menu wyboru nagród systemu KOTL ;
- skorygowano okodowanie symulatora bitew KOTL eliminując przypadki blokowania się jego startu;
- wyeliminowano błąd mogący skutkować ograniczeniem w przyznawaniu punktów w ramach mechanizmu Huntmaster Challenge. 

Nahimic a Cieszę się że spełniła Wasze oczekiwania. Stopniowo, idąc do celu stworzymy shard na miarę pierwszej edycji MG:) Wierzę...
Aristo Super aktualizacja :)
Dzisiaj świętuje :)
There are no birthdays today.
Upcoming birthdays (1)
Birthday on Sun 20 May, 2018
Ostatnie wątki na forum
April 2018
SMTWTFS
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
NoticeNotices