Zaloguj lub zarejestruj się
Hit Counter
Today: 8 Unique Hits: 7,862
Wieści

Uprzejmie informujemy, iż w dzisiejszym dniu o północy, nastąpi chwilowa przerwa techniczna celem implementacji pakietu II Ery Treasures of Tokuno.

Rzeczowa era potrwa do ostatniego dnia stycznia.

Dodatkowo, w ramach jednocześnie wdrożonego pakietu zaimplementowano:

- kolejny pakiet korekt do systemu Virtue vs Valor obejmujący m.in. poprawną interakcje systemu z mechanizmem notoriety świata gry;
- funkcjonalność stref chronionych przez straże miejskie oraz samych strażników została uzupełniona o brakujące mechanizmy, skutkujące zgodnością systemu z EA
- okodowanie szeregu stworów w obrębie świata gry zostało uzupełnione o brakujące - a właściwe dla nich parametry AI
- skorygowano błąd skutkujący nadawaniem parametru wytrzymałości niektórym przedmiotom możliwym do pozyskania w Dugneonie Blackthorna - które to przedmioty, parametru tego nie powinny posiadać.

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek - tj. 16.01.2018 r - pomiędzy 8:30 a 9:30 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

UWAGA!
Od dnia 16.01.2018 wymagany do poprawnej gry numer wersji UO to co najmniej wersja:
UO Enhanced 3D - 4.0.60.46 lub wyższa
UO Classic 2D - 7.0.60.47 lub wyższa
(numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania).
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwi połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Aby zaktualizować grę do najnowszej wersji - w jej folderze użyjcie pliku uopatch.exe a po zakończeniu aktualizacji wyłączcie okno panelu gry i zalogujcie się - standardowo przy pomocy wymaganych na MG asystentów połączeniowych.

Lista poprawek:
- zwiekszono szansę na pozyskania w obrębie champion spawnów zwojów transcendence jako wspólnej nagrody z PS 105;
- wyeliminowno exploit umozliwiający bardzo łatwe pozyskiwanie wszystkich artefaktów Stygian Abyss z niektórego rodzaju stworów;
- usunięto błąd okodowania Wisp Orb mogący wywołać niestabilność serwera gry;
- zaimplementowano korekty do okodowania szklanego ekwipunku, oraz przedmiotów z systemu BOD - DrSpectorsLenses i KotlBlackRod;
- skorygowano przejście prowadzące do Underworld od strony Sekretnego Pasażu;
- stwory o statusie Paragonów, nie będą pozostawiały w łupach map skarbów prowadzących do kontynentu Trammel;
- usunięto błąd skutkujący mozliwością pozyskiwania punktów Kotl poprzez użycie zbondowanych petów;
- skorygowano listę surowców produkcyjnych zużywanych w procesie tworzenia kryształowego prochu;
- AI stworów występujących w Despise dostosowano do aktualnej oficjalnej mechaniki gry;
- kolejny pakiet korekt do systemu Virtue vs Valor dostosowujacy mechanikę do oficjalnych zasad gry (m.in w zakresie obrażeń, czasookresu bitew VvV, oflagowania statusem combatanta postaci nie uczestniczącej w VvV, która zaatakuje lub wesprze gracza uczestniczącego w VvV);
- usunięto błąd skutkujący brakiem automatycznego resetu bitew VvV;
- predkość poruszania się Roninów została obniżona;
- zablokowano możliwość teleportowania się przez osoby nie uczestniczące w pojedynku na obszar pola walki Areny PvP;
- odblokowano możliwość administrowania położeniem niektórych przedmiotów w grze, w przypadku których obracanie nie było dotychczas możliwe;
- zaimplementowano pakiet korekt Sali Mrocznych Strażników w dungeonie Doom, dodano brakujące komunikaty, przemodelowano mechanikę timerów, Mroczni Strażnicy posiadać będą teraz prawidłowe wyposażenie i loot, zmodyfikowano również ich okodowanie zgodnie z EA, dodano okodowanie kontrolujące posiadanie przez gracza zbondowanych, martwych petów;
- zablokowano exploit skutkujący mozliwością użycia niektórych napojów/mikstur pomimo ich uprzedniej sprzedaży kupcom NPC;
- zmodyfikowano okodowanie czaru Wall of Stone w konsekwencji czego, nie bedzie się stackował z innymi polami mocy;
- wyeliminowano możliwość pozyskiwania niektórych surowców i przedmiotów rzadkich z stworów powołanych do życia w wyniku magii rzucanej przez graczy;
- zaktualizowano okodowanie kryształowych portali oraz spaczonych portali w zakresie docelowych punktów podrózy;
- specjalne ciosy bazujace na parametrach On Hit broni graczy (np Double Shot, Double Strike czy Dual Weld) odnosić będą teraz skutek tylko przy pierwszym skutecznym trafieniu, a w przypadku ciosu niecelnego, przy kolejnym aż do trafienia skutecznego - zgodnie z regułami EA;
- otwarte okna Aren podlegać będą automatycznemu zamknięciu, w przypadku przejścia gracza na inny kontynent;
- rozpoczęcie pojedynku w ramach systemu Aren PvP skutkowac będzie zresetowaniem aktualnych czarów/celów gracza;
- zaimplementowano możliwość zresetowania statystyk/ustawień statystyk/opcji Aren PvP;
- Bracelet of Binding nie będzie zapewniać swojej funkcjonalności w obrębie Aren PvP;
- przedmioty wrzucone przez graczy do beczeki lub skrzyń na smieci - uzyskają teraz 1% szansy na pojawienie się w obrębie rejonu Cavern of Discarded (http://www.uoguide.com/Cavern_of_the_Discarded);
- Tryballs Shadows - pojawiać się będą w świecie gry odziani w Shroud of Condemned;
- usunęto błąd skutkujący pojawianiem się w świecie gry niektórych surowców w tym bonusowych, w miejscach niewidocznych dla gracza (np pod ziemią);
- przemodelowano mechanikę systemu Magincia Lotto (domków w obrębie Magincii)  w wyniku czego, miejsca pod domki zarezerwowane na potrzeby tego systemu, nie będą wchodziły w kolizje z ogólnodostępnymi lokacjami;
- gracze wkraczający w rejon Hallway of Death otrzymywać będą ostrzegający komunikat z efektem paralizu na okres 2 sekund;
- usunięto exploit skutkujący mozliwością pozyskiwania poziomów spirituality bez realnego leczenia innych graczy (np gdy ich hp - w chwili leczenia - był już na maksymalnym poziomie);
- zasieg rzucenia czarów obszarowych (field spells) oraz Wall of Stone zwiększono do 15 pól (zgodnie z regułami dodatku TOL gry);
- wdrożono pakiet korekt do zdolności Mana Shield, usunięto m.in błąd skutkujący ujawnianiem się ukrytych postaci, pozostających pod wpływem Mana Shield;
- moc Arcane Circle zależna będzie teraz od poziomu zdolności Spellweaving gracza - zgodnie z EA;
- mistyczna zdolność Stone Form została zmodyfikowana, celem naliczania poprawnych parametrów ochrony;
- zaktualizowano okodowanie nekromantycznego czaru Lich Form celem wdrożenia poprawnych parametrów dla jego efektu;
- frost spiders pojawiać się będą w grze z poprawnych barwach zgodnych z EA;
- skorygowano funkcjonowanie Summon Reaper - zgodnie z oficjalnymi regułami gry (EA);
- naturalne barwniki (http://www.uoguide.com/Natural_Dye) będą mogły zostać użyte również do kolorowania artefaktów.

Limit kont - przypomnienie

Fenris a posted Jan 10, 18

W związku z zlokalizowaniem dwóch graczy, którzy korzystają z liczby kont wykraczającej poza dopuszczalny limit - przypominam o zasadach okreslonych w Regulaminie shardu - w tym zakresie. Przekroczenie limitu kont skutkowac może losową blokadą wybranych nadmiarowych kont  - bez ostrzeżenia - co w konsekwencji prowadzi do utraty postaci zapisanej na koncie oraz zgromadzonego przez tą postać dobytku w grze.

Szanując Was wysiłek w rozwój osiągnięć na shardzie, prosimy o przestrzeganie limitu 3 kont a owych graczy - których nicków nie chcemy wymieniac - o wykasowanie nadmiarowych postaci do najbliższego piątku :)

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek - tj. 09.01.2018 r - pomiędzy 9:00 a 10:00 - nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
- wdrożono mechanizm rozwoju zdolności postaci w grze stanowiący hybrydę dotychczas stosowanego OSI-PvP (systemu GGS/ROT) z rozwiązaniami MG1 (OSI-PvE).
W wyniku zmian:
a) wymagane dłuższe czasookresy między uzyskaniem skutecznego gainu stosowane dotychczas w ramach mechanizmu ROT (Rate over time) zostały zredukowane, a pojawienie się takiego czasookresu stanowi teraz element bardziej losowy - zależny od rzutu kością. Rzut taki jest przeprowadzany automatycznie po uzyskaniu wzrostu zdolności. Rzeczowe - możliwe do potencjalnego wylosowania czasookresy - uwzględniają do przeliczeń poziom zdolności już posiadanych  przez trenującą postać;
b) zaimplementowano zróżnicowanie poziomów trudności nauki dla poszczególnych zdolności - wzorem serwerów PvE OSI i MG1. Dotychczas rodzaj zdolności nie miał znaczenia w kontekście łatwości/trudności nauki - inaczej pisząc dla różnych zdolności podczas przeprowadzania testu (gdy upływały czasookresy ROT) - szansa na gain była taka sama, chociaż nie zawsze to było odczuwalne z uwagi na różny - dla poszczególnych skilli - sposób trenowania postaci;
Dwa powyższe założenia sprawić powinne, że z jednej strony ograniczone zostaną czasookresy których upływ warunkuje wzrost zdolności, ale z drugiej strony szansa na ów wzrost będzie teraz zróżnicowana w zależności od rodzaju szkolonej zdolności, co powinno wyeliminować obawy graczy o sens szkolenia pomiędzy stosowanym wcześniej, sztywnym czasookresem ROT.
Ponadto w zakresie korekt mechaniki rozwoju postaci:
c) zróżnicowano - wzorem serwerów oficjalnych PvE OSI- szansę nauki dla poziomów zdolności 0-35, 35.1 do 50 i od 50.1 do 70 (dotychczas - wzorem serwerów OSI PvP - szansa na gain od poziomu 0,0 do 70 jest bardzo podobna);
d) pozostawiono bonusowy (gwarantowany) gain przy dłuższym braku szkolenia/offline postaci (patrz  - link)

Kolejne poprawki objęte pakietem :
- impementacja korekty do okodowania księgi "Book of Circle", eliminującej błędy w mechanice Sacred Quest;
- postacie NPC oferowac będą od teraz naukę zdolności w podstawowym zakresie (od maksymalnego poziomu 30 pkt) - zgodnym z oficjalnymi regułami gry;
- zdolność Warcry odnosić się będzie do wszystkich rodzajów obrażeń, ponadto wyświetlane będą dla niej poprawne ikony buffów;
- odbicie obrażeń w ramach działania Bodyguard będzie zakłócało również efekty obrażeń zadawanych przez czary;
- Quest Naturalist, zapewniać będzie szansę na białe i czarne nasiona (white i blackseed) jak również na spacjalny blaze seed;
- składniki produkcyjne w postaci artefaktów nie będą ulegały zniszczeniu w przypadku niepowodzenia w tworzeniu - w ramach craftu - przedmiotów, dla których wykonania są one potrzebne. Usunięciu podlegac będą od tylko podstawowe surowce używane w procesie produkcyjnym;
- mozliwość otwierania pojemników przez postać gracza będzie teraz dodatkowo uzależniona od wzajemnego ulokowania na własciwej względem siebie - maksymalnej róznicy wysokości (odległość pionowa). Wcześniej znaczenie miała tylko odległość pozioma;
- Słowo Mocy - Blood Oath - uwzgledniac będzie poprawny wzrost obrażeń związanych z przypisaną dla Oath funkcjonalnością;
- menu skryby zostało uzupełnione o brakujący przedmiot - Exodus Summoning Rite;
- dokonano korekty AI Strażników NPC/Frakcji celem eliminacji potencjalnego błędu mogącego skutkować niestabilnością serwera gry;
- skorygowano okna okna opcji kryształowych i spaczonych portali, celem poprawnego wyświetlania niektórych komunikatów;
- kontrakty naprawy zostały przemodelowane i wzbogacone o mozliwość wykorzystania do naprawy wyposażenia tworzonego w ramach zdolności masonry i glassblowing (do naprawy kamiennych zbroi, tarcz i broni oraz kryształowych mieczy i lasek);
- w ramach systemu VvV zaktualizowano okodowanie celem przyjecia poprawnego nazewnictwa poszczególnych nagród w tym również w zakresie wojennych wierzchowców;
- dokonano aktualizacji okodowania systemu Honesty Virtue;
- wyposażenie w postaci zbroi, broni, bizuterii oraz odzieży pojawiające się w róznych lokacjach świata gry (w ramach systemu Honesty) może od teraz posiadać parametr magiczny;
- zmodyfikowano okodowanie wyposażenia celem poprawnego nadawania parametru Honesty oraz właściwych zasad konwersji przedmiotów na punkty Honesty;
- dokonano aktualizacji mechaniki zdolności Forensic Eval w celu w pełni poprawnego wykorzystania, w ramach systemu Honesty;
- Bag of Sending nie umożliwi od teraz wysłania do bankowej skrzyni przedmiotów questowych;
- zdolność Bodyguard zupełniono o komunikat informujący o upływie czasu istnienia guarda;
- zaktualizowano okodowanie w obszarze Skill Masteries (Conduict, Mana Shield oraz Summon Reaper) celem dostosowania mechaniki do obecnych oficjalnych reguł gry.

Dodatkowo usunięto błąd, skutkujący mozliwością wielokrotnego otrzymywania nagród w ramach finalizacji niektórych questów.

Uprzejmie informuję, iż z dniem dzisiejszym uległy zmianie przeliczniki nagród, możliwych do uzyskania w ramach zgromadzonych punktów donacji (Donate Points DP). Zapraszam do zapoznania się ze zmianami pod tym linkiem

Dzisiaj świętuje :)
There are no birthdays today.
Upcoming birthdays (1)
Birthday on Sun 04 Feb, 2018
Ostatnie wątki na forum
January 2018
SMTWTFS
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NoticeNotices