MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 12.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższą środę  – tj. 12.09.2018 r – pomiędzy 8:30 a 9:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.Lista poprawek:
– kontynent Ilshenar objęto regułami Trammel w zakresie interakcji postaci graczy pomiedzy sobą;
– restrykcje w przemieszczaniu się postaci w ramach Heat of Battle – dostosowano do obecnych reguł EA/OSI, postacie zaatakowane nie będą już ograniczane w uzyciu czarów podróżniczych i użyciu bram księzycowych;
– zwiekszono dopuszczalny rozmiar pojedyńczego pakietu danych na linii klient-serwer MG celem usprawnienia procesu transmisji danych;
– skorygowano okodowanie mechaniki grupy questów eskortowych (m.in. błędnie działającego questu eskortowego NPC Nevilla), poprawiono zawartość okien tego rodzaju questów, wprowadzono również zasadę, iż quest tego rodzaju ulega automatycznemu anulowaniu w przypadku śmierci postaci eskortowanej lub jej porzucenia;
– zmodyfikowano,celem uzyskania zgodności z zasadami OSI/EA, okodowanie grupy NPC w tym m.in. Kodara, Lissbet, Lenley, Bravenhorna;
– czasookresy interakcji wobec NPC/zwierząt w przypadku wskazania ich jako ponownego celu dla wielokrotnego zastosowania umiejętności oswajania i żebractwa zostały skrócone z 6 godzin do godziny;
– przedmiotom wydobywanym z wraków statków nadano poprawne parametry wagi;
– manekiny będa mogły być teraz ustawiane równiez w prywatnych domkach graczy;
– usunięto błędy w okodowaniu BOD w zakresie nietórych rodzajów przedmiotów;
– skrzydlate zbroje oraz quiversy nie będą już niwelowały efeków konsekrowanej broni;
– nazwy i tytuły NPC wprowadzonych do gry dodatkiem TOL zostały dostosowane do reguł EA/OSI;
– skorygowano obszar gry, w którym możliwe jest odnalezienie skrzyń Exodus, dodatkowo poziomich ich zabezpieczenia obniżono -zgodnie z obecnymi zasadami EA/OSI;
– wyeliminowano błąd w mechanice mini champ spawnów, który mógł skutkować brakiem pojawiania sie kolejnej fali stworów oraz w konsekwencji zawieszeniem się spawnu w przypadku wyjscia graczy poza jego region;
– usunięto błąd w okodowaniu zdolności Fists of Fury, mogący skutkować niestabilnością serwera gry;
– region Bramy do Lost City w strefie Pałacu Paroxusmusa dodano do obszaru w którym można otrzymywać obrażenia;
– usunięto błąd skutkujący oddziaływaniem kwasu niektórych rodzajów stworów (np slime) na wszystkie rodzaje wyposażenia, obecnie z tego oddziaływania wyłączono wyposażenie posiadające parametr Spell Channeling;
– w pakiecie przedmiotów możliwych do pozyskania w ramach systemu Cleanup Britannia , dodano brakujący Refinement Amalgamator;
– okodowanie fryzur postaci – kobiet uzupełniono o brakujące, najnowsze style z EA/OSI;
– zmodyfikowano kompleksowo mechanikę i oskrytowanie Khaldun celem dostosowania tego dungeonu do aktualnych reguł EA/OSI , uzupełniono go o brakujące stwory/NPC: m.in Viscera, Khaldun Blood, Skeletal Knight i Mage, przedmioty specjalne i łupy oraz wdrożono przynalezny do lochu system punktów;
– przemodelowano okodowanie odpowiedzialne za zarządzanie systemem aren PvP, celem jego pełnego dostosowania i optymalizacji względem najnowszego jądra serwera;
– okna komunikatów wiadomosci SOS dostosowano do obecnych rozwiązań i zasad EA/OSI;
– AntLion nie będa juz rodziły się z błędnym parametrem stworów startowo ukrytych i błogosławionych;
– ChargerOfTheFallen został wyłaczony z możliwości kolorowania przy pomocy pigmentów Tokuno;
– okodowanie Bone Machete dostosowano do obecnych reguł OSI/EA, zmodyfikowano również do poprawnego parametr jej wytrzymałości,
– usunieto błąd skutkujący niemożnością odbezpieczenia skrzyń przez postać nie posiadajacą statusu własciciela domu pomimo, iż postać taka posiadała uprawnienia do zabezpieczenia takiej skrzyni (np jako przyjaciel domu);
– limit łodzi jednocześnie zwodowanych dla każdej postaci Gracza ustawiono na jedną – zgodnie z EA/OSI;
– okno niszczenia (zużywania) łodzi wyświetlać będzie teraz poprawne obliczane czasookresy jej szacowanego przetrwania na wodach;
– zwodowanie Rowboat skutkować będzie od teraz automatycznym przekształceniem, wcześniej zwodowanych łódzi tego rodzaju w model statku (jak w przypadku dokowania statku).
– Refinement Amalgamator wymagać będzie od teraz odpowiedniej ilości pomniejszych składników do funkcjonowania – zależnie od jakości modów;
– usunięto błędy ujawnione w oknach wiadomości New Magincia;
– czasookres funkcjonowania efektu czaru Arcane Focus zwiększono – zgodnie z obecnymi regułami EA/OSI;
– przemodelowano okodowanie Serpent’s Jawbone celem poprawnego skonfigurowania wyświetlanych wiadomości oraz własciwego przeliczania dystanów;
– nagrody i bonusy możliwe do zdobycia w toku wykonywania questów The Myrmidex Threat, dostosowano do aktualnych reguł EA/OSI.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest