MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Anvil of Artifacts i kilka serwerowych poprawek

Wraz z dzisiejszym dniem do modułu Donation Store w grze trafił kolejny, przydatny przedmiot – Anvil of Artifacts.

Wyjątkowa premia do odporności, w tym dodatkowa premia z wiedzy o broni, jest zwykle losowo nakładana na wytwarzany przedmiot. Anvil of Artifacts pozwoli Ci kontrolować, gdzie nakładane są te odporności – ale za pewną cenę . Koszty materiałów użytych do produkcji zwiększą się bowiem dziesięciokrotnie, tj. wykonanie przykładowo rękawic skórzanych oznaczać będzie poświecenie 30 sztuk skóry zamiast 3. Nadto, sam Anvil posiada limitowaną liczbę ładunków, posiada możliwą do włączenia / wyłączenia animację iskier i pozostanie w Waszych zasobach również po wykorzystaniu ładunków mocy – jako potencjalna dekoracja.

Interfejs korzystania z Anvil wymaga wskazania 2 zestawów informacji – wyjątkowej premii i wyjątkowej runicznej premii – oba parametry muszą zostać wskazane, nawet jeśli nie korzystasz z rzemiosła runicznego. Podczas wytwarzania przedmiotu za pomocą runicznego narzędzia, otrzymana zbroja nadal podlegać bedzie losowym właściwościom magicznych przedmiotów.

Poniższy przykład przedstawia interfejs legendarnego rzemieślnika z wiedzą na poziomie GrandMaster.

Więcej informacji na temat tego nowego toola, znajdziecie pod tym linkiem.

Dodatkowo :

  • naprawiono problem ujawniony w działaniu mechanizmu wciągarki który nie działał poprawnie, aby zapewnić dostęp do Władcy Cienia;
  • Magic Reflect teraz poprawnie obniży maksymalną odporność fizyczną;
  • naprawiono krytyczny błąd w okodowaniu Exploring The Deep Peerless Encounter, mogący skutkować niestabilnością klienta gry;
  • naprawiono ujawnione błędy w funkcjonowaniu Labiryntu Śmierci;
  • wdrożono różne ulepszenia w zakresie lokowania dodatków w budynkach graczy;
  • zaimplementowano poprawki dotyczące galeonów i ich dodatków pozostających teraz we właściwych miejscach podczas korzystania z wyznaczonego kursu,
  • dodano szereg brakujących nowych projektów twierdz i zamków w narzędziu lokowania budynków.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest