MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Ekscytujące zmiany Systemu Osiągnięć (suwereny jako dodatkowe nagrody), aktualizacja mechaniki Łowców Nagród i szereg innych modyfikacji.

Dzisiejsza aktualizacja skupia się wokół trzech głównych obszarów świata gry.

W pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla Was ekscytującą zmianę Systemu Osiągnięć.

Jak wiecie na naszym serwerze funkcjonuje system który stawia przed Wami różnego rodzaju osiągnięcia oferując – za każde z nich – pewną ilość punktów. Osiągnięcia te obejmują zarówno obszar craftingu, eksploracji, questów, walk PvM czy PvP ale nie tylko. Za realizację każdego osiągnięcia Wasza postać otrzymuje pewną liczbę punktów.

Z poziomu Waszych kont otworzyć możecie konto osiągnięć – poprzez użycie komendy [MyAchievements.
Możliwe jest również spojrzenie na osiągnięcia postaci innego Gracza – poprzez użycie komendy [Achievements.

Zmiana jaką wprowadzamy – od dzisiejszego dnia – dla umilenia Wam jesienno – zimowych wieczorów, polega na dodaniu – jako bonusu – za każdy uzyskany Punkt Osiągnięcia – tożsamej liczby suwerenów. Oznacza to, że jeżeli za konkretne przykładowe osiągnięcie (np. odkrycie lochów Hyhloth w Felucca) przysługuje 12 Punktów Osiągnięć – wraz z nimi, na Wasze konto UOStore w grze trafi 12 suwerenów możliwych do wykorzystania celem zdobycia nagród/opcji dostępnych dotychczas jedynie w ramach Systemu Donacji. Jeżeli z kolei jakieś osiągnięcie nagradzane jest 50 Punktami Osiągnięć – po jego uzyskaniu, na Wasze konto wpadnie – dodatkowo – kolejnych 50 suwerenów.

Ufam, iż wprowadzona zmiana przypadnie wam do gustu albowiem stanowi ona istotne rozszerzenie tego systemu, a sam system zapewni Wam teraz realne korzyści z rozwijania własnych postaci w grze.

Z uwagi na okoliczność, iż przydział suwerenów za Punkty Osiągnięć nie działa wstecz – zresetowaliśmy zdobyte dotychczas Punkty Osiągnieć wszystkim postaciom na serwerze. Pozwoli to Wam na ich ponowne zdobycie wraz z bonusowymi suwerenami.

Obszar drugi to odświeżony system Łowców Głów, który obejmuje szereg poprawek – m.in w zakresie kompletnego przepisana okien tablic nagród, które wyświetlane będą teraz poprawnie, zarówno w wersji gry Classic 2D jak i Enhanced (gorące podziękowania kieruję do Pirata za pomoc w realizacji tej zmiany!). Ponadto, zmodyfikowaliśmy mechanikę samego systemu, aby ofiara zabita przez napastnika, mogła wyznaczyć nagrodę nie tylko w przypadku, gdy agresor miał czerwony status PK (mordercy), ale również w przypadku gdy nie spełniał takiego wymogu, ale dopuścił się ataku na niewinną postać. Zachowujemy przy tym dotychczasowe czasookresy pomiędzy możliwym nałożeniem nagrody za głowę tego samego agresora, względem, pojedynczej ofiary.

Trzeci obszar zmian to wdrożenie zupełnie nowych mechanizmów zegarów, które w sposób znacznie bardziej efektywny i zunifikowany odliczać będą cały szereg aspektów gry, przy znacznie niższych nakładach zasobów serwera. Nie muszę zapewne Wam uzmysławiać, ile różnego rodzaju czynników w grze bazuje na odliczanych czasookresach i ile niezależnych od siebie zegarów – musiało – w związku z tym – generować i monitorować jądro naszego serwera. Wdrażane z dniem dzisiejszym, nowe rozwiązania (opisane szczegółowo poniżej) wpłyną nie tylko na większą efektywność funkcjonowania całego świata gry, ale również na mniejszą skalę zajmowanych przez ten świat zasobów.

Ponadto, opublikowany pakiet wprowadza cały szereg różnego rodzaju poprawek, eliminujących błędy ujawnione przez Graczy od czasu ostatniej aktualizacji. Zachęcamy Was do lektury poniższego patchnotesu.

 • wdrożono zmodyfikowany System Osiągnięć. Od teraz za każde zdobyte osiągnięcie Wasza postać otrzyma również tożsamą liczbę suwerenów, możliwych do wykorzystania, celem zdobycia nagród/opcji dostępnych dotychczas – wyłącznie w ramach Systemu Donacji! Suwereny zostaną przypisane bezpośrednio na Wasze konto w module UO Store.
 • zmodyfikowano System Łowców Głów:
  a) okodowano od podstaw nowe okno Tablic Nagród, które będą teraz możliwe do wyświetlenia zarówno w wersji gry 2D jak i Enhanced (dziękujemy Piratowi !) ;
  b) możliwość wyznaczenia przez ofiarę nagrody za głowę agresora nie będzie już zależna od posiadania przez niego statusu mordercy;
 • dodano tablice najlepszych osiągnięć Huntmasterów przy bankach miast Sosarii;
 • Stwory Dryad Allure będą od teraz poprawnie usuwane po ich uwolnieniu;
 • dodatkowego wyposażenia nie będzie można już umieszczać na frontowych stopniach budynku podczas wykonywanej produkcji;
 • naprawiono problem z niektórymi, nowszymi schodami przy przebudowie domów Graczy;
 • naprawiono problem z drabinami w dużych obiektach Graczy (zamkach);
 • dodano 15 brakujących wzorów dyni Halloween do zestawu rzeźbiarskiego;
 • naprawiono łupy i właściwości Pumpkin Head i The Butcher, aby odpowiadały one obecnym, oficjalnym regułom gry;
 • dodano inne, brakujące przedmioty do Eventu Halloween;
 • zaimplementowano modyfikacje okodowania niektórych championów, aby poprawić funkcjonalność ich systemu;
 • zaimplementowano statyczne zegary dla wszystkich przywołańców, dzięki czemu będą one teraz odwoływane, zgodnie z właściwemu dla nich czasookresami;
 • naprawiono ujawnione błędy w funkcjonowaniu zestawu do treningu rozbrajania pułapek
 • naprawiono ujawnione błędy krytyczne w obrębie New Magincia Bazaar;
 • naprawia problem, w wyniku którego potwory i zwierzęta mogły przechodzić przez zamknięte drzwi;
 • dodano liczniki czasu / trafień / regeneracji many do rejestru zegarów. Gracze i stwory będą mieli od teraz własne liczniki czasu, aby w pełni wyeliminować nieprawidłowości w zakresie jego upływu ;
 • naprawiono błąd, w wyniku którego ponowne pojawianie się championów nie było automatycznie generowane po ich usunięciu przez ekipiantów;
 • naprawiono błąd, w wyniku którego ciała stworów w obrębie ołtarzy championów nie były usuwane po 1 minucie;
 • dodano mechanizmy progowania zegarów, w przypadku których osiągnięcie odliczanego upływu czasu, skutkować będzie utworzeniem nowego timera. Zapobiegnie to dalszemu przetwarzaniu przez zegary potencjalnie dużych list timerów mogących powodować obniżenie efektywności pracy całego serwera;
 • usunięto wycieki pamięci ujawnione w toku działania niektórych zegarów uruchamianych podczas tworzenia postaci/stworów i ich deserializacji;
 • czas rozkładu zwłok będzie od teraz kontrolowany przez ujednolicony moduł zegarów;
 • naprawiono ujawnione błędy występujące podczas aktywacji Systemu Kotl;
 • dodano nowy, usprawniony mechanizm obsługi wywoływania poleceń w grze;
 • Bolt of Cloth nie jest będzie już odwracalny wraz z budynkami Graczy;
 • strażnicy skrzyń będą teraz otrzymywać tag Soul Bound podczas aktywnych wydarzeń;
 • naprawiono problem, przez który odporność fizyczna postaci nie wracała do normalnej wartości, gdy zaklęcie Odbijania Magii ulegało deaktywacji;
 • całkowicie przepisano moduł negocjatora obsługującego programy asystentów dla gier w wersji 2D i Enhanced.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest