MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji dla serwera Sosaria

W dniu dzisiejszym na Sosarię trafił pakiet aktualizacji wdrażający w tym świecie szereg autorskich rozwiązań stosowanych wcześniej na Britanni lub też pochodzących z ery T2A i UOR. Wdrożone modyfikacje obejmują między innymi System Wiedźmiarstwa, pełne wdrożenie Advanced Cooking Systemu wraz z wszystkimi recepturami, pełen system Campingu znany z Britannii czy zmianę metodyki dostępu do budynków Graczy.

Poniżej lista zmian:

 • New Haven nie będzie już dostępne dla postaci, które utraciły status Young;
 • zmarkowanie run w New Haven nie będzie już możliwe;
 • Dark Scribe nie będzie od teraz oferował zwojów magicznych wyższych niż podstawowe;
 • wprowadzono Felucca Ruleset na Ilshenar;
 • wprowadzono szansę na receptury żywności i napojów z czasowymi bonusami do statystyk i skilli w łupach stworów. Receptury te po dopisaniu do księgi receptur, będą mogły być użyte do wytwarzania produktów z wykorzystaniem różnego rodzaju surowców dostępnych w świecie gry w ramach Advanced Cooking Systemu, Rancherstwa, Pszczelarstwa itp;
 • zaimplementowano znany z Britannii System Wiedźmiarstwa umożliwiającego tworzenie mikstur/produktów oferujących różnego rodzaju czasowe wzmocnienia postaci. Szereg z nich umożliwia nabycie czasowego bonusu do statystyk oraz skilli (nawet po 10 pkt danego skilla, zależnie od rodzaju jadła spaczonego mroczną mocą)
 • do świata gry zawitali Skorumpowani Strażnicy, którzy umożliwią wykupienie ciążących na Was morderstw za trzosy złota;
 • system Campingu zaktualizowano do wersji znanej ze świata Britannii;
 • deaktywowano mechanizm kontroli dostępu do otwarcia drzwi w budynkach Graczy według poziomu uprawnień (właściciel/współwłaściciel/przyjaciel) i zastąpiono go dostępem do otwarcia drzwi dla wszystkich osób posiadających klucze;
 • w menu budynków Graczy dodano opcję zmiany zamku w drzwiach. Właściciele domków, którzy nie posiadają kluczy mogą pozyskać je po raz pierwszy właśnie w ten sposób;
 • dodano opcje ustawienia stałego otwarcia/zamknięcia drzwi w domkach Graczy poprzez użycie (klik myszką) na kluczu i wskazanie konkretnych drzwi;
 • dodano opcję tworzenia dodatkowych kluczy do domku poprzez klik na czystym kluczu i wskazanie posiadanego klucza do domku;
 • usunięto kontrolę dostępu w obręb budynku Graczy wyłącznie dla osób z uprawnieniami do budynku. Tym samym nawet osoby nie posiadające statusu właściciela/ współwłaściciela/przyjaciela, będą mogły wejść w obręb budynków prywatnych, pod warunkiem zdobycia wcześniej klucza do jego drzwi;
 • wyeliminowano błąd ograniczający możliwość używania niektórych tabardów przez gargulca;
 • zmieniono błędną grafikę eterycznej capibary.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest