MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Kolejny pakiet aktualizacji dla serwera Ultima Online

W wtorek, 23 lutego, na serwer UO zaimplementowaliśmy kolejny pakiet poprawek stanowiacy uzupełnienie modyfikacji opisanych w ostatnim artykule, a dotyczących utraty pewnych ilości punktów trwałości i maksymalnej trwałości w przypadku ekwipunku objętego ubezpieczeniem (w toku objęcia sprzętu kolejnymi ubezpieczeniami – w związku ze śmiercią postaci Gracza).

W ostatnim pakiecie aktualizacji opisany mechanizm strat trwałości objął ubezpieczoną broń i zbroje/tarcze będące w posiadaniu uśmierconej postaci. Od dzisiejszego dnia, katalog przedmiotów objętych mechanizmem strat trwałości i maksymalnej trwałości obejmuje również ekwipunek pobłogosławiony, przeklęty, oraz odzież magiczną posiadającą parametr trwałości. Podobnie jak ostatnio opisane, również i te zmiany mają na celu sukcesywne eliminowanie ze świata gry przedmiotów permamentnie zabezpieczonych przed utratą , tak aby ich istnienie nie było “wieczne”. To z kolei spowodować ma zwiększenie zainteresowania przedmiotami magicznymi, w tym również ekwipunkiem produkowanym przez Graczy z wykorzystaniem runicznych narzędzi, w związku z koniecznością sukcesywnego odtwarzania wyposażenia bitewnego. Cel poboczny to zwiększenie konkurencyjności takich produktów, względem łupów z PvM.

Poniżej publikuję listę dzisiejszych modyfikacji:

  • ograniczono możliwość ubezpieczenia magicznych run;
  • dodano mechanizm utraty pewnej losowej zakresem ilości punktów trwałości i maksymalnej trwałości dla ubezpieczonej odzieży posiadającej takie parametry;
  • elementy ekwipunku ze statusem “błogosławiony” (broń, zbroje, odzież posiadająca parametr trwałość etc) posiadane przez postać Gracza, w chwili jej śmierci otrzymywać będą od teraz pewną niewielką, zakresową wartość strat trwałości i maksymalnej trwałości przedmiotu. Straty te, będą o połowę niższe, aniżeli straty otrzymywane przez wyposażenie Gracza – objęte ubezpieczeniem;
  • elementy ekwipunku ze statusem ‘przeklęty” (broń, zbroje, odzież posiadająca parametr trwałość etc) posiadane przez postać Gracza, w chwili jej śmierci otrzymywać będą od teraz pewną wartość strat trwałości i maksymalnej trwałości przedmiotu. Straty te, będą wyższe aniżeli straty otrzymywane przez wyposażenie objęte ubezpieczeniem w chwili śmierci postaci. Status “przedmiotu przeklętego” nadal będzie możliwy do zdjęcia poprzez złożenie ofiary u mrocznych kapłanów.
    Wartość strat trwałości i maksymalnej trwałości w skali od najwyższej do najniższej :
  • przedmiot przeklęty – niemożliwy do objęcia ubezpieczeniem i błogosławieństwem bez zdjęcia statusu “przeklęty” (wyższe straty trwałości i maksymalnej trwałości);
  • przedmiot ubezpieczony – możliwy do objęcia ubezpieczeniem i statusem błogosławieństwa (straty trwałości i maksymalnej trwałości na pośrednim poziomie);
  • przedmiot pobłogosławiony – niemożliwy do objęcia ubezpieczeniem z uwagi na wyższy poziom ochrony (straty trwałości i maksymalnej trwałości na najniższym poziomie);

Dodatkowo w kolejnych dniach planujemy deaktywację właściwości Self Repair (samonaprawy), w nowych i już funkcjonujących w świecie gry przedmiotach.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest